[18+ Việt Hóa] Rebirth: Mr Wang – Trở Thành Người Hàng Xóm Tốt Bụng Của Mấy Em Gái Xinh | PC

Thể loại: 18+, 2D, Main Nam, Visual Novel, Rape, Simulation. Phiên…

[18+ EN] SexNote (v0.22.0a) – Sỡ Hữu Cuốn Sổ Thần Thánh | Android, PC

Phiên bản: v0.22.0aThể loại: 18+, 2D, Main Nam, Rape, Visual Novel, Simulation.…

[18+ EN] Taffy Tales (Season 5 – 1.07.3c) – Hành Trình Của Chàng Trai Trẻ Đào Hoa | Android, PC

Thể loại: 18+, 2D, Main Nam, Rape, Visual Novel, Simulation. Phiên…

[18+ EN] Four Elements Trainer (v1.0.7a) – Phiêu Lưu Trong Thế Giới Của Avatar | Android, PC

Thể loại: 18+, 2D,  Main Nam, Loli, Rape, Visual novel, Simulation.  Phiên…

[18+ EN] DEPRAVITY (v0.62) – Trở Thành Chàng Thanh Niên Số Hưởng | Android, PC

Thể loại: 18+, 3D, Main Nam, Harem, Rape, Visual Novel, Simulation.…

[18+ EN] Back Alley Tales – Những Thứ Hay Ho Ở Con Hẻm Sau | Android, PC

Thể loại: 18+, 2D, Rape, Pixel, Simulation. Phiên bản: v1.1.3 (Hoàn thành)Ngôn…

[18+ EN] Dark Side Fantasy (Ep. 2) – Đồng Hành Cùng Cô Nàng Tifania Ngọt Nước | PC

Thể loại: 18+, 2D, Main Nam, Rape, Simulation. Phiên bản: Hoàn thànhNgôn…